Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Akineton, injektionsvätska, får ett högre pris

Akineton, injektionsvätska, 5 mg/ml får ett högre pris. Akineton, injektionsvätska, innehåller den verksamma substansen biperiden och är ett läkemedel av typen antikolinergika.

Antikolinergika är avsett att behandla parkinsonism, läkemedelsorsakade extrapyramidala symptom (exempelvis muskelkramper, muskelstelhet och skakningar) och akut dystoni (ofrivilliga ihållande muskelsammandragningar). För indikationen akut dystoni rekommenderas i första hand biperiden i injektionsform. Akineton, injektionsvätska, är den enda produkten inom läkemedelsförmånerna som innehåller substansen biperiden i beredningsformen injektionsvätska.

Läkemedelsföretaget har bland annat motiverat det högre priset med att kostnaden för tillverkning har ökat under de senaste åren vilket har lett till att produktionskostnaden är högre än försäljningspriset till apotek.

TLV bedömer att Akineton, injektionsvätska, är ett angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla ett icke-bagatellartat tillstånd. TLV bedömer att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eftersom Akineton, injektionsvätska, är ensam på marknaden i denna läkemedelsform och för denna indikation. TLV gör bedömningen att försäljningsvärdet för Akineton, injektionsvätska, är lågt och att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Akineton, injektionsvätska, ett högre pris från och med den 1 januari 2021.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2020