Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ketoconazole HRA, tablett, 200 mg får ett högre pris

Ketoconazole HRA, tablett, 200 mg får ett högre pris. Ketoconazole HRA, tablett, innehåller den verksamma substansen ketokonazol som blockerar aktiviteten av en grupp enzymer i binjurarna som deltar i kroppens produktion av hormonet kortisol.

Läkemedlet används för behandling av symtom på Cushings syndrom, ett tillstånd som uppstår på grund av att höga nivåer av hormonet kortisol produceras i kroppen. Läkemedlet lindrar symtomen genom att sänka kortisolnivåerna. Otillräckligt behandlat kan Cushings syndrom vara ett livshotande tillstånd.

Det finns flera läkemedel som är godkända för behandling av Cushings syndrom. Ketokonazol har sedan lång tid tillbaka varit den substans som rekommenderas i första hand vid läkemedelsbehandling av tillståndet. TLV bedömer att det finns behov av de olika läkemedel som är godkända för behandling av Cushings syndrom och att de inte utgör behandlingsalternativ som helt kan ersätta varandra.

Läkemedelsföretaget har bland annat motiverat det högre priset med att priset på läkemedlet i Sverige är lågt i förhållande till priserna i övriga europeiska länder där produkten marknadsförs och att produkten har låg lönsamhet i Sverige.

TLV bedömer att Ketoconazole HRA, tabletter, är ett angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla ett icke-bagatellartat tillstånd. TLV bedömer att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden.

TLV gör bedömningen att försäljningsvärdet för Ketoconazole HRA, tabletter är lågt och att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Ketoconazole HRA, tabletter, ett högre pris från och med den 1 februari 2021.

Sidinformation


Publicerad
25 januari 2021