TLV logotyp
TLV logotyp

Metopirone, mjuk kapsel 250 mg får ett högre pris.

Metopirone, mjuk kapsel 250 mg får ett högre pris. Metopirone innehåller den verksamma substansen metyrapon och tillhör en grupp läkemedel som används som tester för att utvärdera hur hypofysen fungerar.

Metopirone används som ett diagnostiskt test för att upptäcka brist på ACTH, ett hormon som utsöndras av hypofysen som i sin tur kontrollerar utsöndringen av kortisol, ett hormon som utsöndras av binjurarna. Läkemedlet används också för att underlätta diagnostiken av en specifik typ av Cushings syndrom samt för behandling av tillståndet. Cushings syndrom är ett tillstånd som uppstår på grund av att höga nivåer av hormonet kortisol produceras av binjurarna. Metopirone sänker kortisolnivåerna i kroppen och lindrar på så sätt symtomen. Cushings syndrom kan vara ett livshotande tillstånd om det inte behandlas tillräckligt.

Det finns flera läkemedel som är godkända för behandling av Cushings syndrom. Metopirone används tillsammans med eller istället för den substans som rekommenderas i första hand. TLV bedömer att det finns behov av de olika läkemedel som är godkända för behandling av Cushings syndrom och att ett läkemedel inte helt kan ersätta de övriga. Läkemedelsföretaget har bland annat motiverat det högre priset med att priset på läkemedlet i Sverige är lågt i förhållande till priserna i övriga europeiska länder där produkten marknadsförs och att produkten har låg lönsamhet i Sverige.

TLV bedömer att Metopirone, mjuk kapsel, är ett angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla ett icke-bagatellartat tillstånd. TLV bedömer att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden.

TLV gör bedömningen att försäljningsvärdet för Metopirone, mjuk kapsel, är lågt och att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Metopirone, mjuk kapsel, ett högre pris från och med den 1 februari 2021.

Publicerad 25 januari 2021