Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hydroxocobalamin Alternova får ett högre pris

Hydroxocobalamin Alternova, injektionsvätska, 1 mg/ml får ett högre pris. Hydroxocobalamin Alternova, innehåller den verksamma substansen hydroxokobalamin, som är en form av vitamin B12.

Hydroxocobalamin Alternova, injektionsvätska används vid behandling av perniciös anemi (blodbrist orsakad av B12-brist), och andra tillstånd med brist på vitamin B12 när tablettbehandling med vitamin B12 inte givit tillräcklig effekt.

Företaget har bland annat motiverat det högre priset med att kostnader relaterade till Hydroxocobalamin Alternova har ökat.

TLV anser att Hydroxocobalamin Alternova används för att behandla icke bagatellartade tillstånd och att det inte finns något godkänt läkemedel som kan utgöra behandlingsalternativ till Hydroxocobalamin Alternova vid de godkända indikationerna. TLV anser därför att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling med godkänt läkemedel, om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. TLV bedömer vidare att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden, eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Hydroxocobalamin Alternova, injektionsvätska, ett högre pris från och med den 1 april 2021.

Sidinformation


Publicerad
26 mars 2021