TLV logotyp
TLV logotyp

Hermolepsin Retard får ett högre pris

 Hermolepsin Retard (karbamazepin) depottabletter i styrkorna 100 mg, 200 mg och 300 mg får ett högre pris.  

Hermolepsin Retard innehåller den verksamma substansen karbamazepin och används vid behandling av epilepsi, alkoholabstinens och trigeminusneuralgi som är en intensiv form av ansiktssmärta.

Företaget har ansökt om ett högre pris för tabletter i styrkan 100 mg, 200 mg och 300 mg i förpackningsstorleken 100 stycken depottabletter. Företaget har motiverat sin prishöjningsansökan med att försäljningen minskar samtidigt som kostnader för bland annat produktion, transport, lagerhållning och marknadstillstånd har ökat.

TLV anser att Hermolepsin Retard används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd. Vidare anser TLV att Hermolepsin Retard är ett angeläget behandlingsalternativ för patienter som redan är välinställda på detta läkemedel, eftersom ett preparatbyte kan vara medicinskt komplicerat vid epilepsi.

TLV gör bedömningen att det på grund av låg lönsamhet finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Hermolepsin Retard från och med den 1 december 2021.

Publicerad 22 november 2021