Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vancocin får ett högre pris

Vancocin, 125 mg, 30 hårda kapslar, får ett högre pris. Vancocin, innehåller den verksamma substansen vankomycin, som är ett antibiotikum. Vancomycin i beredningsformen kapslar används för att behandla så kallad Clostridium Difficile-infektion (CDI) hos patienter som är 12 år och äldre.

TLV:s utredning har visat att CDI leder till ökad dödlighet, förlängda vårdtider, vårdrelaterad smitta och ökade sjukvårdskostnader. Vankomycin i beredningsformen kapslar rekommenderas som förstahandsval vid svår CDI.

Vancocin är utbytbart mot två andra läkemedel som också innehåller 28 till 30 stycken 125 mg kapslar med vankomycin och som kan bytas på apotek inom periodens vara-systemet. TLV:s utredning har visat att de andra företagen har haft svårt att tillhandahålla sina läkemedel.

Företaget har motiverat det högre priset med att den ekonomiska lönsamheten för Vancocin är låg på grund av att läkemedlet kostar mycket att tillverka.

TLV anser att Vancocin är ett angeläget behandlingsalternativ för patienter med svår CDI och att det finns patienter som riskerar att stå utan behandling med vankomycin i beredningsformen kapslar, om Vancocin försvinner från den svenska marknaden. TLV bedömer vidare att det finns en stor risk att Vancocin försvinner från den svenska marknaden, eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Vancocin ett högre pris från och med den 1 december 2021.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2021