Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fludent Mint sugtabletter i styrkorna 0,25 mg och 0,75 mg får ett högre pris

Fludent Mint innehåller den verksamma substansen natriumfluorid och används vid förhöjd kariesrisk och hög kariesaktivitet.

Företaget har ansökt om ett högre pris för förpackningarna med 540 sugtabletter i styrkan 0,25 mg respektive 200 sugtabletter i styrkan 0,75 mg. Företaget har motiverat sin prishöjningsansökan med ökade kostnader för inköp i kombination med låg och sjunkande försäljning.

TLV anser att Fludent Mint används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd. Vidare bedömer TLV att Fludent Mint är ett angeläget behandlingsalternativ för bland annat de barn där behandling med andra läkemedel med natriumfluorid är olämpligt. Det finns därför patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden.

TLV gör bedömningen att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Fludent Mint från och med den 1 mars 2022.

Sidinformation


Publicerad
15 februari 2022