Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ery-Max granulat till oral suspension i styrkan 100 mg/ml får ett högre pris

Ery-Max (erytromycin) är ett antibiotikum och används för att behandla ett flertal infektioner. Det används vid bland annat luftvägsinfektioner orsakade av vissa bakterier och som alternativ behandling vid ett flertal vanliga infektioner när behandling med penicillin inte är lämpligt för patienten.

Företaget har ansökt om ett högre pris för förpackningarna med 50 ml och 100 ml. Företaget har motiverat sin prishöjningsansökan med ökade kostnader för produkten i kombination med låg och sjunkande försäljning.

TLV anser att Ery-Max används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. Läkemedlets beredningsform, granulat till oral suspension, innebär att läkemedlet är i flytande form och tas genom munnen. TLV bedömer att Ery-Max granulat till oral suspension är ett angeläget behandlingsalternativ för barn och patienter som inte kan svälja tabletter. Det är det enda läkemedlet i högkostnadsskyddet som innehåller erytromycin i flytande form. Det finns därför patienter som riskerar att stå utan behandlingsalternativ av liknande slag om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden.

TLV gör bedömningen att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Ery-Max granulat till oral suspension från och med den 1 april 2022.

Sidinformation


Publicerad
30 mars 2022