Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Stesolid tabletter i styrkan 2 mg får ett högre pris

Stesolid (diazepam) tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner och används bland annat för att behandla symtom vid ångestsyndrom såsom ängslan, ångest, rastlöshet och därav följande sömnsvårigheter. Dessutom används Stesolid vid muskelspasmer och epileptiska kramper samt vid alkoholavgiftning

Företaget har ansökt om ett högre pris för Stesolid i styrkorna 2 mg, 5 mg och 10 mg i förpackningsstorleken 25 tabletter. Företaget har motiverat sin prishöjningsansökan med ökade kostnaderna för bland annat transport och lagerhållning vilket gör att dessa förpackningar inte längre är lönsamma.

TLV anser att Stesolid används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd. Läkemedel innehållande diazepam, i beredningsformen tabletter, är de enda bland läkemedelsgruppen bensodiazepiner på den svenska marknaden med användningsområdet muskelspasmer. TLV bedömer att det finns patienter som riskerar att stå utan liknande behandlingsalternativ om Stesolid tabletter i styrkan 2 mg försvinner från den svenska marknaden.

TLV bedömer att det finns en stor risk att Stesolid tabletter i styrkan 2 mg i förpackningsstorleken 25 tabletter försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Stesolid tabletter i styrkan 2 mg i förpackningsstorleken 25 tabletter från och med den 1 maj 2022.

TLV bedömer att det finns behandlingsalternativ för Stesolid i styrkorna 5 mg och 10 mg och patienter därför inte riskerar att stå utan behandlingsalternativ om de försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas. Mot denna bakgrund beviljar inte TLV ett högre pris för Stesolid tabletter 5 mg och 10 mg i förpackningsstorleken 25 tabletter.

Sidinformation


Publicerad
26 april 2022