Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Oxascand 15 mg och 25 mg får ett högre pris

Oxascand (oxazepam) tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner och används vid oro, ångest, rastlöshet samt sömnsvårigheter vid nervösa besvär. Oxascand kan användas tillsammans med antidepressivt läkemedel vid depressioner med inslag av ångest. Oxascand kan också användas för behandling av abstinenssymtom vid alkoholmissbruk.

Företaget har ansökt om ett högre pris för Oxascand i styrkorna 15 mg och 25 mg i förpackningsstorlekarna 25 tabletter och 100 tabletter. Företaget har motiverat sin prishöjningsansökan med ökade kostnader för bland annat transport, lagerhållning och distribution.

TLV anser att Oxascand används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. TLV bedömer att det finns patienter som riskerar att stå utan liknande behandlingsalternativ om Oxascand tabletter i styrkorna 15 mg och 25 mg försvinner från den svenska marknaden.

TLV bedömer att det finns en stor risk att Oxascand tabletter i styrkorna 15 mg och 25 mg i förpackningsstorlekarna 25 tabletter och 100 tabletter försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Oxascand tabletter i styrkorna 15 mg och 25 mg i förpackningsstorlekarna 25 tabletter och 100 tabletter från och med 1 juni 2022.

Sidinformation


Publicerad
23 maj 2022