Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lithionit i styrkan 42 mg får ett högre pris

Lithionit som innehåller litium är godkänd som förebyggande behandling mot både maniska och depressiva faser hos patienter med bipolär sjukdom. På sjukhus kan Lithionit också ges vid akuta maniska tillstånd.

Företaget har ansökt om ett högre pris för Lithionit i styrkorna 42 mg och 83 mg. Företaget har motiverat sin prishöjningsansökan med ökade hanteringskostnader och att det inte är lönsamt att fortsatt tillhandahålla Lithionit på den svenska marknaden till dagens prisnivå.

TLV bedömer att Lithionit är ett angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla ett icke-bagatellartat tillstånd och att det finns risk för att patienter står utan alternativ behandling, om Lithionit i styrkan 42 mg försvinner från den svenska marknaden.

TLV bedömer att det finns en stor risk att Lithionit i styrkan 42 mg försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Lithionit depottabletter i styrkan 42 mg från och med den 1 juli 2022.

TLV bedömer att patienter inte riskerar att stå utan alternativ behandling om Lithionit i styrkan 83 mg försvinner från den svenska marknaden eftersom TLV:s utredning visat att den i dagsläget saknar försäljning. Mot denna bakgrund beviljar inte TLV ett högre pris för Lithionit i styrkan 83 mg.

Sidinformation


Publicerad
21 juni 2022