Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Citodon forte, suppositorium, får ett högre pris

Citodon forte är ett kombinationsläkemedel som innehåller de verksamma substanserna paracetamol och kodein. Citodon forte kan används vid smärta när enbart paracetamol inte räcker.

Citodon forte innehåller två smärtlindrande substanser som kompletterar varandra, paracetamol och kodein. Paracetamol verkar på smärtreceptorer ute i kroppens vävnader och kodein verkar på det centrala nervsystemet.

Företaget har ansökt om ett högre pris för Citodon forte i beredningsformen suppositorium det vill säga läkemedel som förs in i ändtarmen. Företaget har motiverat sin prishöjningsansökan med att företaget nyligen har förvärvat Citodon forte och kostnaderna förknippade med produktion orsakat negativ lönsamhet.

TLV anser att Citodon forte används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. TLV bedömer att det finns patienter som riskerar att stå utan liknande behandlingsalternativ om Citodon forte försvinner från den svenska marknaden.

TLV bedömer att det finns stor risk att Citodon forte i beredningsformen suppositorium försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Citodon forte suppositorium.

Sidinformation


Publicerad
29 juni 2022