Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Normorix mite i förpackningen som innehåller 100 tabletter får ett högre pris

Normorix mite innehåller en kombination av amilorid och hydroklortiazid i tablettform. Läkemedlet används för att behandla ansamlingar av vätska i kroppen och högt blodtryck när behandlingen med enbart hydroklortiazid leder till brist på kalium.

Företaget som marknadsför Normorix mite har ansökt om ett högre pris för förpackningen med 100 tabletter. Företaget uppger att det på grund av ökade kostnader och sjunkande försäljning inte längre är lönsamt att tillhandahålla läkemedlet inom läkemedelsförmånerna.

TLV bedömer att Normorix mite är ett angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla icke bagatellartade tillstånd och att det finns risk för patienter att stå utan alternativ behandling, om Normorix mite försvinner från den svenska marknaden.

TLV bedömer att det finns en stor risk att Normorix mite försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Normorix mite i förpackningsstorleken 100 tabletter från och med den 1 januari 2023.

Sidinformation


Publicerad
7 december 2022