Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ultracortenol får ett högre pris

Ultracortenol (prednisolon) ögonsalva får ett högre pris.

Ultracortenol ögonsalva innehåller den verksamma substansen prednisolon som tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider.

Ultracortenol ögonsalva används vid behandling av allvarlig allergisk ögonlocksinflammation och svåra, inflammatoriska tillstånd som inte beror på en infektion, i ögats yttre delar och främre segment.

Företaget som marknadsför Ultracortenol ögonsalva har ansökt om ett högre pris med motiveringen att läkemedlet inte är lönsamt.

TLV bedömer att Ultracortenol ögonsalva används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. Vidare bedömer TLV att Ultracortenol ögonsalva är ett angeläget behandlingsalternativ och att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. Ultracortenol är den enda ögonsalvan på den svenska marknaden som innehåller substansen prednisolon.

TLV bedömer att försäljningsvärdet för Ultracortenol ögonsalva är lågt och att det finns stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Ultracortenol ögonsalva ett högre pris från och med den 1 mars 2023

Sidinformation


Publicerad
14 februari 2023