Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Innohep, förfylld spruta, 4500 anti-Xa IE, 100 stycken och 2500 anti-Xa IE, 10 stycken får ett högre pris

Innohep som innehåller tinzaparin, ett så kallat lågmolekylärt heparin, används bland annat för att behandla och förebygga blodpropp. Innohep finns i flera olika styrkor och förpackningsstorlekar.

Läkemedelsföretaget som marknadsför Innohep har ansökt om ett högre pris för två olika förpackningar av Innohep förfyllda sprutor, 4500 anti-Xa IE, 100 stycken och 2500 anti-Xa IE 10 stycken, med motivet att förpackningarna har en för låg lönsamhet för att de ska kunna fortsätta tillhandahålla dem på den svenska marknaden.

TLV bedömer att Innohep förfyllda sprutor, 4500 anti-Xa IE, 100 stycken och 2500 anti-Xa IE 10 stycken är angelägna behandlingsalternativ och att det finns risk för att patienter står utan behandlingsalternativ av liknande slag, om dessa försvinner från den svenska marknaden. Vidare bedömer TLV att det finns en stor risk att dessa försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Innohep, förfyllda sprutor, 4500 anti-Xa IE, 100 stycken och 2500 anti-Xa IE 10 stycken IE från och med den 1 februari 2023.

Sidinformation


Publicerad
17 februari 2023