Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Femanor och Femasekvens får ett högre pris

Femanor och Femasekvens är kombinationspreparat med östrogen och gestagen. De används för att behandla östrogenbristsymtom hos kvinnor mer än ett år efter de haft sin sista menstruation. De används också för att förebygga benskörhet hos kvinnor efter de haft sin sista menstruation och med hög risk för framtida frakturer, om de inte tål eller där det finns omständighet som gör att andra läkemedel godkända för att förebygga benskörhet inte skall användas.

Läkemedelsföretaget som marknadsför Femanor och Femasekvens har ansökt om ett högre pris för läkemedlen, med motivet att de ökade produktionskostnaderna gör att det finns en stor och övervägande risk att förpackningarna inte kan fortsätta att tillhandahållas på den svenska marknaden.

TLV bedömer att Femanor och Femasekvens är angelägna behandlingsalternativ och att det finns risk för att patienter står utan behandlingav liknande slag, om dessa försvinner från den svenska marknaden. Vidare bedömer TLV att det finns en stor risk att dessa försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Femanor, tablett, och Femasekvens, tablett, från och med den 1 mars 2023.

Sidinformation


Publicerad
6 mars 2023