Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rimactan hårda kapslar 150 mg får ett högre pris

Rimactan, hårda kapslar 150 mg är ett antibiotikum som tas genom munnen och som innehåller den verksamma substansen rifampicin. Rimactan, hårda kapslar används för att behandla tuberkulos och styrkan 150 mg är viktig för att få till en korrekt dosering exempelvis för de patienter som använder dosen 450 mg.

Företaget 2care4 ApS som marknadsför en parallellimporterad förpackning av Rimactan hårda kapslar 150 mg har ansökt om prishöjning.

Företaget motiverar sin prishöjningsansökan med att de behöver ett högre pris för att kunna köpa in förpackningar för att täcka behovet för hela den svenska marknaden och att de har tillfrågats om de kan tillhandahålla läkemedlet av Läkemedelsverket, eftersom originalförpackningen är restanmäld under en längre period.

TLV bedömer att Rimactan hårda kapslar 150 mg är ett viktigt läkemedel för att behandla en svår sjukdom och att det finns patienter som riskerar att stå utan liknande behandlingsalternativ om Rimactan hårda kapslar 150 mg försvinner från den svenska marknaden. TLV har stämt av detta och den pågående restsituationen med Läkemedelsverket.

TLV bedömer också att det finns en stor risk att Rimactan hårda kapslar 150 mg försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Rimactan hårda kapslar 150 mg från och med den 1 april 2023.

Sidinformation


Publicerad
11 april 2023