Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Epanutin får ett högre pris 

Epanutin (fenytoin) i styrkan 100 mg i förpackningsstorleken 100 kapslar får ett högre pris. Epanutin innehåller den verksamma substansen fenytoin och används vid behandling av epilepsi.

Företaget som marknadsför Epanutin har ansökt om en prishöjning med motiveringen att då patientantalet sjunker är en prishöjning en förutsättning för att långsiktigt säkra tillgången till Epanutin för de patienter som idag använder läkemedlet.

TLV anser att Epanutin används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd, dock rekommenderas inte substansen fenytoin som ingår i Epanutin vid insättning till nya patienter. Däremot finns en patientgrupp som redan använder och har en välinställd behandling med Epanutin där TLV anser att Epanutin är ett angeläget behandlingsalternativ eftersom ett preparatbyte kan vara medicinskt komplicerat. 

TLV gör bedömningen att det på grund av lågt försäljningsvärde och sjunkande patientantal finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas. 

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Epanutin från och med den 1 maj 2023. 

Sidinformation


Publicerad
3 maj 2023