Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Absenor, orala droppar och oral lösning, får högre priser

Absenor (natriumvalproat) orala droppar, 200 mg/ml och oral lösning, 60 mg/ml, är flytande läkemedel som framför allt används för behandling av epilepsi. Läkemedlen får högre priser från och med 1 juni 2023.

Absenor, orala droppar och oral lösning, innehåller den verksamma substansen natriumvalproat. Läkemedlen är främst avsedda för barn och vuxna med epilepsi som inte kan svälja tabletter eller kapslar.

Företaget som marknadsför Absenor har ansökt om ett högre pris, med motiveringen att kostnaderna för läkemedlen har ökat och att lönsamheten är låg.

TLV bedömer att Absenor används för att behandla icke bagatellartade tillstånd samt att Absenor, orala droppar och oral lösning, är angelägna behandlingsalternativ och att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om tillgången till läkemedlen minskar eller upphör.

TLV bedömer också att det finns en stor risk att läkemedlen försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas. Därutöver anser TLV att kostnaderna för Absenor, oral lösning och orala droppar, är rimliga.

Mot denna bakgrund får Absenor, orala droppar, 200 mg/ml och oral lösning, 60 mg/ml, högre priser från och med den 1 juni 2023.

Sidinformation


Publicerad
11 maj 2023