Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator, får ett högre pris

Acetylcystein Meda (acetylcystein), lösning för nebulisator, i styrkan 200 mg/ml, i en förpackning som innehåller 10 ml får ett högre pris.

Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator, innehåller den verksamma substansen acetylcystein och används som slemlösande behandling vid kronisk bronkit, cystisk fibros, keratokonjunktivitis sicca med segt tårsekret. Läkemedlet kan även användas som motgift vid paracetamolförgiftning.

Läkemedelsföretaget som marknadsför Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator har ansökt om ett högre pris med motiveringen att de har fått ökade kostnader för produktion och distribution för läkemedlet. Läkemedelsföretaget har uppgett att prishöjningen är en förutsättning för att långsiktigt kunna tillhandahålla läkemedlet på den svenska marknaden.

TLV anser att läkemedlet används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. TLV bedömer att det finns patienter som riskerar att stå utan liknande behandlingsalternativ om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden.

TLV bedömer också att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas. Därutöver anser TLV att kostnaderna för läkemedlet är rimliga.

Mot denna bakgrund får Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator, 200 mg/ml, 1×10 ml ett högre pris från och med den 1 juli 2023.

Sidinformation


Publicerad
28 juni 2023