Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Balance och bicaVera får ett högre pris

Balance och bicaVera är hypertona peritonealdialysvätskor (PD-vätskor) i olika koncentrationer och förpackningsstorlekar där företaget som marknadsför läkemedlen har ansökt om prishöjning.

Balance och bicaVera används vid kronisk njursvikt, där njurarna inte klarar av att rena kroppen. Patienterna behöver då dialys, som är ett sätt att ta bort överflödigt vatten och ämnen som kroppen inte behöver. PD-vätskorna används vid peritonealdialys, som innebär att patienternas bukhinna används som filter.

Företaget som marknadsför balance och bicaVera motiverar behovet av prishöjning med att de har fått ökade kostnader för bland annat plast som PD-vätskorna paketeras i samt innehållsämnen.

TLV bedömer att balance och bicaVera används för att behandla icke bagatellartade tillstånd som innebär risker för patientens liv och framtida hälsa.

TLV har beviljat prishöjning för 14 förpackningar (varunummer enligt beslut nedan) där TLV bedömer att risken är stor att dessa försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas då TLV anser att lönsamheten för dessa förpackningar inte är tillräcklig för att säkra tillgången på den svenska marknaden.

Mot denna bakgrund får dessa förpackningar ett högre pris från och med den 1 juli 2023.

TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall. För tio förpackningar bedömer TLV att det inte finns en stor risk att de försvinner från den svenska marknaden, eller att tillgången kraftigt minskar, om prishöjningen inte beviljas då TLV bedömer att lönsamheten för dessa förpackningar är tillräcklig för att säkra tillgången.

Vidare bedömer TLV för 24 förpackningar att det inte finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar av liknande slag om dessa försvinner från den svenska marknaden, eller att tillgången kraftigt minskar, om prishöjningen inte beviljas då TLV konstaterar att dessa förpackningar inte har försäljning inom öppenvården och läkemedelsförmånerna.

Mot denna bakgrund beviljar TLV inte ett högre pris för dessa 34 förpackningar.

Sidinformation


Publicerad
29 juni 2023