Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Airomir, inhalationsspray, får ett högre pris

Airomir (salbutamol), inhalationsspray, i styrkan 0,1 mg/dos får ett högre pris.

Airomir, inhalationsspray, innehåller den verksamma substansen salbutamol som verkar på luftrören, så att dessa vidgas och gör det lättare att andas. Airomir, inhalationsspray, används för symtomlindring vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Läkemedelsföretaget som marknadsför Airomir, inhalationsspray, har bland annat motiverat behovet av en prishöjning med att de fått ökade produktionskostnader vilket gör att produkten inte längre är lönsam. Företaget hänvisar även till kontakt de haft med Läkemedelsverket angående tillgången till substansen och beredningsformen.

TLV anser att läkemedlet används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. Inom läkemedelsförmånerna finns det ytterligare två inhalationssprayer som innehåller salbutamol med samma indikation, styrka och beredningsform som Airomir, inhalationsspray.

TLV bedömer dock, efter avstämning med Läkemedelsverket, att det finns risk att patienter står utan behandlingsalternativ om Airomir, inhalationsspray, försvinner från den svenska marknaden samt att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Airomir, inhalationsspray, i styrkan 0,1 mg/dos ett högre pris från och med den 1 augusti 2023.

Sidinformation


Publicerad
5 juli 2023