Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Estradot 50, 75 och 100 mikrogram/24 timmar får ett högre pris

Estradot (estradiol) i styrkorna 50, 75 och 100 mikrogram/24 timmar får högre pris.

Estradot är ett läkemedel i form av ett plåster och används för att behandla östrogenbristsymtom hos kvinnor efter de haft sin sista menstruation. Estradot i styrkorna 50, 75 och 100 mikrogram/24 timmar kan även användas för att förebygga benskörhet hos kvinnor efter de haft sin sista menstruation och med hög risk för framtida frakturer, om de inte tål eller där det finns omständighet som gör att andra läkemedel godkända för att förebygga benskörhet inte ska användas.

Läkemedelsföretaget som marknadsför Estradot har ansökt om ett högre pris med motiveringen att kostnaderna för läkemedlet har ökat och att lönsamheten är låg.

TLV anser att läkemedlet används för att behandla icke bagatellartade tillstånd.

TLV bedömer för Estradot i styrkorna 50, 75 och 100 mikrogram/24 timmar att det finns patienter som riskerar att stå utan liknande behandlingsalternativ om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. TLV bedömer också att det finns en stor risk att dessa förpackningar försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund får Estradot i styrkorna 50, 75 och 100 mikrogram/24 timmar ett högre pris från och med den 1 augusti 2023.

TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall och bedömer att det finns behandlingsalternativ av liknande slag inom läkemedelsförmånerna för Estradot i styrkorna 25 och 37,5 mikrogram/24 timmar.

Mot denna bakgrund beviljar TLV inte ett högre pris för dessa förpackningar.


Sidinformation


Publicerad
17 juli 2023
Till toppen