Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Oestring, vaginalinlägg, får ett högre pris

Oestring (estradiol), vaginalinlägg, i styrkan 7,5 mikrogram per 24 timmar, får ett högre pris.

Oestring, vaginalinlägg, innehåller den verksamma substansen estradiol och används för att lindra lokala besvär i vaginan, så som torrhet och sveda, som kan uppstå i samband med klimakteriet.

Läkemedelsföretaget som marknadsför Oestring, vaginalinlägg, har ansökt om ett högre pris med motiveringen att de har fått ökade produktionskostnader. Läkemedelsföretaget har uppgett att läkemedlet inte längre är lönsamt och att det därför inte är troligt att läkemedlet kan fortsätta att tillhandahållas på den svenska marknaden om inte prishöjningen beviljas.

TLV anser att läkemedlet används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd. TLV bedömer att det finns patienter som riskerar att stå utan liknande behandlingsalternativ om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden.

TLV bedömer också att det finns en stor risk att läkemedlet försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas. Därutöver anser TLV att kostnaderna för läkemedlet är rimliga.

Mot denna bakgrund får Oestring, vaginalinlägg, ett högre pris från och med den 1 september 2023.

Sidinformation


Publicerad
23 augusti 2023