Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Signifor, injektionsvätska, i styrkorna 20 mg och 60 mg får ett högre pris

Signifor (pasireotid) 20 mg och 60 mg som bland annat används för att hämma onormal kroppslig tillväxt orsakad av hög insöndring av tillväxthormon i blodet (akromegali) får ett högre pris. Det gäller inte för styrkan 40 mg.

Företaget som marknadsför Signifor har ansökt om en prishöjning med motiveringen att de har fått ökade produktionskostnader och att det inte är möjligt att tillhandahålla produkterna inom läkemedelsförmånerna till nuvarande pris.

Signifor är det enda läkemedlet inom läkemedelsförmånerna som innehåller det verksamma ämnet pasireotid, en analog (ett ämne med liknande struktur) till det kroppsegna proteinet somatostatin som kan hämma utsöndringen av tillväxthormon. TLV anser att Signifor används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd och att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden.

Signifor i styrkorna 20 mg och 60 mg

TLV bedömer att risken är stor att Signifor i styrkorna 20 mg och 60 mg försvinner från den svenska marknaden, eller att tillgången kraftigt minskar, om prishöjningen inte beviljas. TLV anser att lönsamheten för dessa produkter inte är tillräcklig för att säkra tillgången på den svenska marknaden.

Mot denna bakgrund beviljar TLV företagets ansökan om prishöjning för Signifor i styrkorna 20 mg och 60 mg från och med den 1 augusti 2023.

Signifor i styrkan 40 mg

TLV bedömer inte att risken är stor att Signifori styrkan 40 mg försvinner från den svenska marknaden, eller att tillgången kraftigt minskar, om prishöjningen inte beviljas då TLV anser att lönsamheten för dessa produkter är tillräcklig för att tillgodose tillgången på den svenska marknaden.

Mot denna bakgrund beviljar inte TLV ett högre pris för Signifor i styrkan 40 mg.

Sidinformation


Publicerad
31 augusti 2023