Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Waran får ett högre pris

Waran (warfarin), tabletter, 2,5 mg, 100 stycken, får ett högre pris från och med den 1 januari 2024.

Företaget som marknadsför Waran, som är ett blodförtunnande medel som används för behandling av blodproppar, har ansökt om ett högre pris med motiveringen bristande lönsamhet.

TLV bedömer att det finns en stor risk att Waran försvinner från den svenska marknaden om prishöjningen inte beviljas.

TLV anser att Waran används för att behandla icke bagatellartade tillstånd och att Waran är ett angeläget behandlingsalternativ för bland annat de tillstånd där warfarin är förstahandsval. TLV bedömer att det finns ett behandlingsalternativ till Waran men att det ändå finns en risk att patienter står utan behandling av liknande slag om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. Det beror på att Waran har en väldigt stor andel av marknaden.

Mot bakgrund av ovanstående beviljar TLV ett högre pris för Waran från och med den 1 januari 2024.

Sidinformation


Publicerad
20 december 2023