Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Dipyridamol Alternova får ett högre pris

Dipyridamol Alternova (dipyridamol) depotkapsel i styrkan 200 mg får ett högre pris från och med 1 februari 2024.

Dipyridamol Alternova används som förebyggande behandling för att undvika återinsjuknande i stroke och transitorisk ischemisk attack, så kallad TIA. Stroke innebär att ett blodkärl i hjärnan täpps till av en blodpropp som leder till syrebrist i hjärnan. Syrebristen kan leda till skador på hjärnan. TIA innebär en tillfällig blodpropp i ett mindre kärl i hjärnan.

Företaget har ansökt om ett högre pris för Dipyridamol Alternova 200 mg 100 stycken med motiveringen att inköpspriser och produktionskostnader för läkemedlet har ökat.

TLV anser att Dipyridamol Alternova används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. Ansökt förpackning är i dagsläget den enda förpackningen som innehåller den verksamma substansen dipyridamol som tillhandahålls på den svenska marknaden. TLV bedömer därför att det finns patienter som riskerar att stå utan alternativa behandlingar om Dipyridamol Alternova försvinner från den svenska marknaden och att det föreligger en stor risk att förpackningen försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Dipyridamol Alternova får ett högre pris från och med 1 februari 2024.

Sidinformation


Publicerad
16 januari 2024