Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lithionit i styrkan 42 mg får ett högre pris

Lithionit (litium) i styrkan 42 mg får ett högre pris från och med 1 februari 2024.

Lithionit, som innehåller substansen litium, är godkänd som förebyggande behandling mot både maniska och depressiva faser hos patienter med bipolär sjukdom. På sjukhus kan Lithionit också ges vid akuta maniska tillstånd.

Företaget har ansökt om ett högre pris för Lithionit i styrkorna 42 mg och 83 mg och har motiverat sin prishöjningsansökan med ökade produktionskostnader.

TLV bedömer att Lithionit är ett angeläget behandlingsalternativ som används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd, och att det finns risk för att patienter står utan alternativ behandling om Lithionit i styrkan 42 mg försvinner från den svenska marknaden.

TLV bedömer att det finns en stor risk att Lithionit i styrkan 42 mg försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Lithionit i styrkan 42 mg får ett högre pris från och med den 1 februari 2024.

TLV bedömer att det inte finns patienter som riskerar att stå utan alternativ behandling om Lithionit i styrkan 83 mg försvinner från den svenska marknaden eftersom TLV:s utredning visat att den i dagsläget saknar försäljning inom läkemedelsförmånerna. Mot denna bakgrund beviljar inte TLV ett högre pris för Lithionit i styrkan 83 mg.

Sidinformation


Publicerad
15 februari 2024