Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

EpiPen och EpiPen jr får ett högre pris

EpiPen och EpiPen jr (adrenalin) i styrkorna 300 mikrogram respektive 150 mikrogram får ett högre pris från och med den 1 juni 2024.

Adrenalinpennorna, så kallade autoinjektorer, används bland annat vid akutbehandling av allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) mot till exempel insektsstick eller bett, födoämnen, läkemedel eller andra allergener.

Företaget som marknadsför läkemedlen har ansökt om ett högre pris för EpiPen och EpiPen jr med motiveringen att produkten inte är lönsam.

TLV bedömer att det finns en stor risk att EpiPen och EpiPen jr försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

TLV anser att EpiPen och EpiPen jr är angelägna behandlingsalternativ som används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. TLV bedömer även att det finns patienter som riskerar att stå utan liknande behandlingsalternativ om EpiPen och EpiPen jr försvinner från den svenska marknaden eftersom det är vanligt med restnoteringar bland de olika adrenalinpennorna som tillhandahålls på marknaden.

Mot bakgrund av ovanstående beviljar TLV ett högre pris för EpiPen och EpiPen jr från och med den 1 juni 2024.

Sidinformation


Publicerad
29 maj 2024