Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Oxascand får ett högre pris

Oxascand (oxazepam) i styrkorna 5 mg, 10 mg, 15 mg och 25 mg i förpackningsstorlekarna 25, 50 och 100 tabletter får ett högre pris från och med den 1 juni 2024.

Oxascand tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner och används vid bland annat oro, ångest, rastlöshet samt sömnsvårigheter vid nervösa besvär.

Företaget har ansökt om ett högre pris för Oxascand i styrkorna 5 mg, 10 mg, 15 mg och 25 mg i förpackningsstorlekarna 25, 50 och 100 tabletter. Företaget har motiverat sin prishöjningsansökan med ökade kostnader för bland annat transport, lagerhållning och distribution.

TLV anser att Oxascand används för att behandla icke bagatellartade tillstånd. TLV bedömer att det finns patienter som riskerar att stå utan liknande behandlingsalternativ om ansökta förpackningar av läkemedlet försvinner från den svenska marknaden. Det finns ett behov av brett utbud av styrkor och förpackningsstorlekar för detta läkemedel eftersom det på grund av beroendeutveckling ska användas restriktivt.

TLV bedömer också att det finns en stor risk att ansökta förpackningar av Oxascand försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för samtliga ansökta förpackningar av Oxascand från och med 1 juni 2024.

Sidinformation


Publicerad
29 maj 2024