Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Stesolid får ett högre pris

Stesolid (diazepam) i styrkan 2 mg i förpackningsstorlekarna 25 och 100 tabletter får ett högre pris från och med den 1 juli 2024.

Stesolid tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner och används vid bland annat ängslan, ångest, rastlöshet och sömnsvårigheter.

Företaget har ansökt om ett högre pris för Stesolid i styrkan 2 mg i förpackningsstorlekarna 25 och 100 tabletter. Företaget har motiverat sin prishöjningsansökan med ökade kostnader för bland annat tillverkning, lagerhållning och distribution.

TLV anser att läkemedlet används för att behandla icke bagatellartade tillstånd och att det finns ett behov av styrkan 2 mg i olika förpackningsstorlekar för att uppnå ändamålsenlig behandling.

TLV bedömer att det finns en stor risk att ansökta förpackningar av Stesolid försvinner från den svenska marknaden eller att tillgången kraftigt minskar om prishöjningen inte beviljas. Samt att det finns patienter som riskerar att stå utan liknande behandlingsalternativ om ansökta förpackningar av läkemedlet försvinner från den svenska marknaden.

Mot denna bakgrund beviljas företagets ansökan om prishöjning för Stesolid i styrkan 2 mg i förpackningsstorlekarna 25 och 100 tabletter från och med 1 juli 2024.

Sidinformation


Publicerad
14 juni 2024