Innehållet på sidan:

Avslag på prishöjningsansökan för Gammanorm

LFN avslår prishöjningsansökan för läkemedlet Gammanorm, injektionsvätska.

Gammanorm är ett av tre immunglobulinpreparat inom läkemedelsförmånerna för injektion i underhudsfettet (subkutant).