Innehållet på sidan:

Lithionit får ett högre pris

Lithionit (litium) för behandling av bipolär sjukdom får ett högre pris från och med den 1 januari 2012. Vi beviljar en prishöjning för att säkerställa att läkemedlet ska finnas kvar på den svenska marknaden.

Företaget som står bakom Lithionit har ansökt om ett högre pris med motiveringen att för patienter med bipolär sjukdom och deras anhöriga kan läkemedlet ge en påtaglig förbättring av livskvaliteten.

I dagsläget finns inga godkända alternativa litiumpreparat på den svenska marknaden.

Vi bedömer att Lithionit är ett angeläget behandlingsalternativ, och att det finns risk för att patienter kommer att stå utan alternativa behandlingar av liknande slag om läkemedlet försvinner från den svenska marknaden.

Mot denna bakgrund beviljar vi ett högre pris för Lithionit.

Prishöjningen gäller från och med den 1 januari 2012.