Innehållet på sidan:

Treo comp brustablett får ett högre pris

Treo comp brustablett får ett högre pris från och med den 1 augusti 2011. Vi beviljar en prishöjning för att säkerställa att läkemedlet ska finnas kvar på den svenska marknaden.

Företaget som står bakom det smärtlindrande läkemedlet Treo comp brustablett har ansökt om ett högre pris för förpackningarna 20, 60 och 100 tabletter. Företagets motivering är att produkten är det enda läkemedel i Sverige som består av kombinationen av de aktiva ämnena acetylsalicylsyra, koffein och kodein. För personer som lider av sväljningssvårigheter är brustabletter ett bra alternativ.

Vi bedömer att det är angeläget att det finns ett behandlingsalternativ i form av brustablett för patienter som har svårigheter att svälja. Försvinner läkemedlet från den svenska marknaden kommer dessa patienter att vara utan behandling av liknande slag.

Mot denna bakgrund beviljar vi ett högre pris för Treo comp brustablett i förpackningsstorlekarna 20, 60 och 100 tabletter.

Prishöjningen gäller från och med den 1 august 2011.