Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Den tillfälliga subventionen för Elmiron upphör

Elmiron (pentosanpolysulfatnatrium) som används mot smärtsam blåsa (interstitiell cystit) har tidigare skrivits ut som licensläkemedel och därefter fått tillfällig subvention som upphört efter att företaget dragit tillbaka ansökan.

Elmiron som används mot smärtsam blåsa (interstitiell cystit) har tidigare skrivits ut som så kallat licensläkemedel. Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europiska godkännandemyndigheten EMA men som ändå får säljas till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Licensläkemedel ingår i högkostnadsskyddet men TLV har inte utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

Elmiron fick marknadsgodkännande 2017 och i samband med det upphör alltid licensförskrivningen av läkemedlet. Företaget som marknadsför Elmiron ansökte därefter om subvention. Elmiron beviljades samtidigt så kallad tillfällig subvention vilket innebär att läkemedlet subventioneras till de patienter som tidigare fått läkemedlet på licens, så länge ansökan om subvention utvärderas. Företaget har nu återkallat sin subventionsansökan och därmed upphör den tillfälliga subventionen. Detta innebär att Elmiron inte längre ingår i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
21 mars 2019