Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Den tillfälliga subventionen för Namuscla upphör

Namuscla 167 mg kapsel ersätter andra läkemedel med samma verksamma ämne och som tidigare skrivits ut på licens. Namuscla har därför fått tillfällig subvention under tiden TLV utreder en subventionsansökan för läkemedlet. Den tillfälliga subventionen upphörde i november när företaget drog tillbaka subventionsansökan.

Namuscla är avsett för behandling av symtom hos vuxna patienter med icke-dystrofisk myotoni hos vuxna.

Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europeiska godkännandemyndigheten EMA, men som ändå får skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet, men TLV har inte utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

Namuscla (mexiletin) fick marknadsgodkännande den 18 december 2018 och i samband med det upphörde licensförskrivningen av de läkemedel som Namuscla ersätter. Företaget som marknadsför Namuscla ansökte därefter om subvention. Namuscla beviljades samtidigt så kallad tillfällig subvention, vilket innebär att läkemedlet subventioneras till de patienter som tidigare fått läkemedlet på licens, så länge ansökan om subvention utvärderas. TLV avskrev företagets ansökan om subvention i november och därmed upphör den tillfälliga subventionen. Det innebär att Namuscla inte längre ingår i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
13 november 2020