TLV logotyp
TLV logotyp

Den tillfälliga subventionen för Alitretinoin Orifarm upphör

Läkemedlet Toctino innehåller substansen alitretinoin och har tidigare förskrivits på licens. När läkemedlet Alitretinoin Orifarm godkändes för försäljning i Sverige upphörde möjligheten till licensförskrivning av Toctino och Alitretinoin Orifarm beviljades tillfällig subvention. Den tillfälliga subventionen upphörde i januari när TLV fattade beslut i huvudansökan om subvention av Alitretinoin Orifarm.

Substansen alitretinoin används för att behandla svårt kroniskt handeksem och ingår både i licensläkemedlet Toctino och i Alitretinoin Orifarm. Handeksem påverkar ofta hela handen och fingrarna och kan ge upphov till smärtsamma sår och hudförtjockningar. Även blåsbildning, fjällning och sprickor förekommer.

Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europeiska godkännandemyndigheten EMA, men som ändå får skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet, men TLV har inte utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

Alitretinoin Orifarm fick marknadsgodkännande i april 2020 och i samband med det upphörde licensförskrivningen av läkemedlet Toctino. Företaget som marknadsför Alitretinoin Orifarm ansökte därefter om subvention. Alitretinoin Orifarm beviljades samtidigt så kallad tillfällig subvention. Den tillfälliga subventionen innebär att läkemedlet subventioneras till de patienter som tidigare fått substansen alitretinoin på licens, så länge ansökan om subvention utvärderas. TLV avslog företagets ansökan om subvention i januari och därmed upphör den tillfälliga subventionen. Det innebär att Alitretinoin Orifarm inte längre ingår i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades 28 januari 2021.

Publicerad 05 februari 2021