Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Den tillfälliga subventionen för Retsevmo upphör

Retsevmo (selperkatinib) som används vid behandling av lungcancer och sköldkörtelcancer har tidigare skrivits ut på så kallad licens. I samband med att företaget ansökte om subvention för Retsevmo beviljades läkemedlet så kallad tillfällig subvention under den tid som TLV utredde ansökan. I september drog företaget tillbaka sin subventionsansökan och därmed upphörde den tillfälliga subventionen för Retsevmo.

Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europeiska godkännandemyndigheten EMA, men som ändå får skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet utan att TLV har utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

Retsevmo fick marknadsgodkännande i februari 2021 och i samband med det upphörde licensförskrivningen av läkemedlet. Företaget som marknadsför Retsevmo ansökte därefter om subvention. Retsevmo beviljades då så kallad tillfällig subvention, vilket innebär att läkemedlet subventioneras till de patienter som tidigare fått läkemedlet på licens så länge ansökan om subvention utvärderas.

I september drog företaget tillbaka sin subventionsansökan för Retsevmo och därmed upphörde den tillfälliga subventionen. Det innebär att Retsevmo inte längre ingår i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med 21 september 2021.

Sidinformation


Publicerad
22 september 2021