Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Den tillfälliga subventionen för Ketosteril upphör

Ketosteril (tio essentiella aminosyror) har tidigare skrivits ut på licens. I samband med att företaget ansökte om subvention för Ketosteril beviljades läkemedlet så kallad tillfällig subvention under den tid som TLV utredde ansökan. I juni drog företaget tillbaka sin subventionsansökan och därmed upphörde den tillfälliga subventionen för Ketosteril.

Ketosteril används som för profylax mot och behandling av skador orsakade av felaktig eller bristfällig proteinmetabolism hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom som behandlas med proteinreducerad kost.

Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europeiska godkännandemyndigheten EMA, men som ändå får skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet utan att TLV har utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

Ketosteril fick marknadsgodkännande i februari 2021 och i samband med det upphörde licensförskrivningen av läkemedlet. Företaget som marknadsför Ketosteril ansökte därefter om subvention. Ketosteril beviljades då så kallad tillfällig subvention, vilket innebär att läkemedlet subventioneras till de patienter som tidigare fått läkemedlet på licens så länge ansökan om subvention utvärderas.

I juni drog företaget tillbaka sin subventionsansökan för Ketosteril och därmed upphörde den tillfälliga subventionen. Det innebär att Ketosteril inte längre ingår i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med 16 juni 2022.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2022