Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Den tillfälliga subventionen för Sibnayal upphör

Sibnayal (depotgranulat i dospåse) har tidigare skrivits ut på licens. I samband med att företaget ansökte om subvention för Sibnayal beviljades läkemedlet så kallad tillfällig subvention under den tiden som TLV utredde ansökan. I september drog företaget tillbaka sin subventionsansökan och därmed upphörde den tillfälliga subventionen för Sibnayal.

Sibnayal används vid behandling av njursjukdomen distal renal tubulär acidos (dRTA).

Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europeiska godkännandemyndigheten EMA, men som ändå får skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet utan att TLV har utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

Sibnayal fick marknadsgodkännande i Sverige i april 2021 och i samband med det upphörde licensförskrivningen av läkemedlet. Företaget som marknadsför Sibnayal ansökte därför om subvention. Sibnayal beviljades då så kallad tillfällig subvention, vilket innebär att läkemedlet subventioneras till de patienter som tidigare fått läkemedlet på licens så länge ansökan om subvention utvärderas.

I september drog företaget tillbaka sin subventionsansökan för Sibnayal och därmed upphörde den tillfälliga subventionen. Det innebär att Sibnayal inte längre ingår i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 22 september 2022

Sidinformation


Publicerad
22 september 2022