Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Den tillfälliga subventionen för Tepmetko upphör

Tepmetko (tepotinib) som används vid behandling av lungcancer har tidigare skrivits ut på licens. I samband med att företaget ansökte om subvention för Tepmekto beviljades läkemedlet så kallad tillfällig subvention under den tid som TLV utredde ansökan. I augusti i år drog företaget tillbaka sin subventionsansökan och därmed upphörde den tillfälliga subventionen för Tepmetko.

europeiska godkännandemyndigheten EMA, men som ändå får skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet, trots att TLV inte har utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

Om ett licensläkemedel blir godkänt av Läkemedelsverket eller EMA, kan samma läkemedel inte längre skrivas ut på licens till patienter, och patienterna riskerar att få betala hela kostnaden själva. Företaget som marknadsför läkemedlet har då möjlighet att ansöka om subvention hos TLV. För att patienterna inte ska stå utan subventionerad behandling, kan TLV efter ansökan från företaget besluta om tillfällig subvention för ett godkänt läkemedel som ersätter ett licensläkemedel under den tid TLV prövar den ordinarie subventionsansökan för det godkända läkemedlet.

I februari 2022 beviljades Tepmetko marknadsgodkännande i Sverige och läkemedlet kunde därefter inte längre förskrivas på licens. I samband med subventionsansökan beslutade TLV att Tepmetko skulle vara tillfälligt subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet vid behandling av patienter som redan behandlas med Tepmetko eller som redan behandlats med ett licensläkemedel som ersätts av Tepmetko.

I augusti drog företaget tillbaka sin subventionsansökan för Tepmetko och därmed upphörde den tillfälliga subventionen. Det innebär att Tepmetko inte längre ingår i högkostnadsskyddet. Eftersom läkemedlet haft tillfällig subvention kan det inte längre skrivas ut som licensläkemedel.

Beslutet gäller från och med 2 september 2022.

Sidinformation


Publicerad
22 september 2022