Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Den tillfälliga subventionen för Iktorivil (orala droppar) upphör

Iktorivil orala droppar (klonazepam), lösning har tidigare skrivits ut på licens. I samband med att företaget ansökte om subvention för Iktorivil orala droppar beviljades läkemedlet så kallad tillfällig subvention under den tiden som TLV utredde ansökan. Nu har företaget dragit tillbaka sin subventionsansökan och därmed upphör den tillfälliga subventionen för Iktorivil orala droppar.

Iktorivil används vid behandling av epilepsi.

Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europeiska godkännandemyndigheten EMA, men som ändå får skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet utan att TLV har utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

Iktorivil orala droppar fick marknadsgodkännande i Sverige i september 2021 och i samband med det upphörde licensförskrivningen av läkemedlet. Företaget som marknadsför Iktorivil orala droppar ansökte därför om subvention. Iktorivil orala droppar beviljades då så kallad tillfällig subvention, vilket innebär att läkemedlet subventioneras till de patienter som tidigare fått läkemedlet på licens så länge ansökan om subvention utvärderas.

I augusti drog företaget tillbaka sin subventionsansökan för Iktorivil orala droppar och därmed upphörde den tillfälliga subventionen. Det innebär att Iktorivil orala droppar inte längre ingår i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 25 augusti 2023.

Sidinformation


Publicerad
25 augusti 2023