TLV logotyp
TLV logotyp

Xorox beviljas tillfällig subvention

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Xorox ögonsalva ska ingå i högkostnadsskyddet till dess att den ordinarie subventionsansökan har prövats. Den tillfälliga subventionen omfattar patienter som redan behandlas med Xorox eller som redan behandlas med ett licensläkemedel som ersätts av Xorox.

Xorox innehåller substansen aciklovir och används för att behandla Herpes simplexkeratit, en virusinfektion i ögats hornhinna.

I maj 2019 beviljades Xorox marknadsgodkännande i Sverige och kan därmed inte längre skrivas ut på licens.

Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europeiska godkännandemyndigheten EMA, men som ändå får skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet, men TLV har inte utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

Om ett licensläkemedel blir godkänt av Läkemedelsverket eller EMA, kan samma läkemedel inte längre skrivas ut på licens till patienter, och patienterna riskerar att få betala hela kostnaden själva. Företaget som marknadsför läkemedlet har då möjlighet att ansöka om subvention till TLV. För att patienterna inte ska stå utan subventionerad behandling, kan TLV besluta om tillfällig subvention för ett godkänt läkemedel som ersätter ett licensläkemedel under den tid TLV prövar den ordinarie subventionsansökan för det godkända läkemedlet.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Xorox ska vara tillfälligt subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet vid behandling av patienter som redan behandlas med Xorox eller som redan behandlas med ett licensläkemedel som ersätts av Xorox.


Beslutet gäller från och med den 27 mars 2021. I samband med att TLV beslutar om subvention för Xorox ska det tidsbegränsade beslutet upphöra att gälla. Det ersätts då antingen av ett beslut om subvention, ett beslut om så kallad begränsad subvention eller ett avslagsbeslut om att läkemedlet inte kommer att subventioneras. Den tillfälliga subventionen kan även upphöra om företaget som ansökt om subvention drar tillbaka ansökan.

Publicerad 12 april 2021