TLV logotyp
TLV logotyp

Retsevmo beviljas tillfällig subvention

TLV har beslutat att Retsevmo (selperkatinib) hårda kapslar 40 mg och 80 mg ska ingå i högkostnadsskyddet till dess att den ordinarie subventionsansökan har prövats. Den tillfälliga subventionen omfattar patienter som redan behandlas med Retsevmo eller som redan behandlas med ett licensläkemedel som ersätts av Retsevmo.

Retsevmo innehåller substansen selperkatinib och används för att behandla icke-småcellig lungcancer och sköldkörtelcancer. I båda fallen gäller det patienter med en specifik genvariant hos tumörcellerna.

I februari 2021 beviljades Retsevmo marknadsgodkännande i Sverige och kan därmed inte längre skrivas ut på licens.

Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europeiska godkännandemyndigheten EMA, men som ändå får skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet, men TLV har inte utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

Om ett licensläkemedel blir godkänt av Läkemedelsverket eller EMA, kan samma läkemedel inte längre skrivas ut på licens till patienter, och patienterna riskerar att få betala hela kostnaden själva. Företaget som marknadsför läkemedlet har då möjlighet att ansöka om subvention till TLV. För att patienterna inte ska stå utan subventionerad behandling, kan TLV besluta om tillfällig subvention för ett godkänt läkemedel som ersätter ett licensläkemedel under den tid TLV prövar den ordinarie subventionsansökan för det godkända läkemedlet.

I maj 2021 ansökte företaget som marknadsför Retsevmo om både subvention och tillfällig subvention för läkemedlet hos TLV.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Retsevmo ska vara tillfälligt subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet vid behandling av patienter som redan behandlas med Retsevmo eller som redan behandlas med ett licensläkemedel som ersätts av Retsevmo.

Beslutet gäller från och med den 25 maj 2021. I samband med att TLV beslutar om subvention för Retsevmo ska det tidsbegränsade beslutet upphöra att gälla. Det ersätts då antingen av ett beslut om subvention, ett beslut om så kallad begränsad subvention eller ett avslagsbeslut om att läkemedlet inte kommer att subventioneras. Den tillfälliga subventionen kan även upphöra om företaget som ansökt om subvention drar tillbaka ansökan.

Publicerad 02 juni 2021