TLV logotyp
TLV logotyp

Dinetrel beviljas tillfällig subvention

Dinetrel (amantadin) hårda kapslar 100 mg ska ingå i högkostnadsskyddet till dess att den ordinarie subventionsansökan har prövats. Den tillfälliga subventionen omfattar patienter som redan behandlas med substansen amantadin på licens.

Substansen amantadin används för att behandla Parkinsons sjukdom och ingår i flera licensläkemedel och i Dinetrel. Vid Parkinsons sjukdom förstörs de nervceller som tillverkar dopamin som är en signalsubstans som hjärnan använder för att skicka signaler mellan hjärncellerna. När dessa celler förstörs får hjärnan svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser. Det går inte att bli frisk från sjukdomen men det finns olika behandlingar som minskar besvären.

Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europeiska godkännandemyndigheten EMA, men som ändå får skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet, men TLV har inte utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

I november 2019 beviljades Dinetrel marknadsgodkännande i Sverige och kan därmed ersätta licensläkemedel som innehåller amantadin. För att patienterna inte ska stå utan subventionerad behandling kan TLV besluta om tillfällig subvention för ett godkänt läkemedel som ersätter ett licensläkemedel. Den tillfälliga subventionen gäller under den tid TLV utreder om kostnaden för behandling med det godkända läkemedlet är rimlig i förhållande till nyttan.

I december 2021 ansökte företaget som marknadsför Dinetrel om både subvention och tillfällig subvention för läkemedlet hos TLV.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Dinetrel ska vara tillfälligt subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som redan behandlas med Dinetrel eller ett licensläkemedel som kan ersättas av Dinetrel.

Beslutet gäller från och med den 13 januari 2022. I samband med att TLV beslutar om subvention för Dinetrel ska det tidsbegränsade beslutet upphöra att gälla och antingen ersättas av ett beslut om subvention, ett beslut om så kallad begränsad subvention eller ett avslagsbeslut om att läkemedlet inte kommer att subventioneras. Den tillfälliga subventionen kan även upphöra om företaget som ansökt om subvention drar tillbaka ansökan.

Publicerad 13 januari 2022