Logotype. Gå till startsidan

Teglutik beviljas tillfällig subvention med begränsning

Teglutik (riluzol) ska ingå i högkostnadsskyddet till dess att den ordinarie subventionsansökan har prövats. Den tillfälliga subventionen omfattar patienter som redan behandlas med läkemedlet på licens.

Teglutik oral suspension används vid behandling av patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS) och sväljsvårigheter som inte längre kan behandlas med riluzoltabletter. ALS är en grupp motorneuronsjukdomar där det motoriska nervsystemet bryts ned så att musklerna försvagas. Oral suspension betyder att läkemedlet är flytande och tas genom munnen.

Läkemedel som motsvarar Teglutik har sedan tidigare skrivits ut på licens. Ett licensläkemedel är inte godkänt av Läkemedelsverket eller den europeiska godkännandemyndigheten EMA, men får ändå skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet, men TLV har i beslutet om den tillfälliga subventionen inte utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

I juli 2021 beviljades Teglutik marknadsgodkännande i Sverige och kan därmed ersätta de licensläkemedel som används idag. För att patienterna inte ska stå utan subventionerad behandling har TLV beslutat om tillfällig subvention. Den tillfälliga subventionen gäller under den tid TLV utreder om kostnaden för behandling med det godkända läkemedlet är rimlig i förhållande till nyttan.

I augusti 2022 ansökte företaget som marknadsför Teglutik om subvention och samtidigt om tillfällig subvention för läkemedlet hos TLV.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Teglutik ska vara tillfälligt subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som redan behandlas med Teglutik eller ett licensläkemedel som kan ersättas av Teglutik.

Beslutet gäller från och med den 22 september 2022. I samband med att TLV beslutar om subvention för Teglutik ska det tidsbegränsade beslutet upphöra att gälla och antingen ersättas av ett beslut om subvention, ett beslut om så kallad begränsad subvention eller ett avslagsbeslut om att läkemedlet inte kommer att subventioneras. Den tillfälliga subventionen kan även upphöra om företaget som ansökt om subvention drar tillbaka ansökan.

Sidinformation


Publicerad
22 september 2022