Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Iktorivil (orala droppar) beviljas tillfällig subvention Iktorivil

Iktorivil (klonazepam) i form av orala droppar ska ingå i högkostnadsskyddet till dess att den ordinarie subventionsansökan har prövats. Den tillfälliga subventionen omfattar patienter som redan behandlas med läkemedlet på licens. Iktorivil används vid behandling av epilepsi.

Iktorivil (orala droppar) har sedan 2018 skrivits ut på licens. Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europeiska godkännandemyndigheten EMA, men som ändå får skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet, men TLV har inte utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

I september 2021 beviljades parallellimporterat Iktorivil (orala droppar) marknadsgodkännande i Sverige och kan därmed ersätta de licensläkemedel som idag används. För att patienterna inte ska stå utan subventionerad behandling kan TLV besluta om tillfällig subvention för ett godkänt läkemedel som ersätter ett licensläkemedel. Den tillfälliga subventionen gäller under den tid TLV utreder om kostnaden för behandling med det godkända läkemedlet är rimlig i förhållande till nyttan.

Företaget som marknadsför Iktorivil (orala droppar) har ansökt om subvention och samtidigt om tillfällig subvention för läkemedlet hos TLV.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Iktorivil (orala droppar) ska vara tillfälligt subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter som redan behandlas med Iktorivil (orala droppar) eller ett licensläkemedel som kan ersättas av Iktorivil (orala droppar).

Beslutet gäller från och med den 8 september 2023. I samband med att TLV beslutar om subvention för Iktorivil (orala droppar) ska det tidsbegränsade beslutet upphöra att gälla och antingen ersättas av ett beslut om subvention, ett beslut om så kallad begränsad subvention eller ett avslagsbeslut om att läkemedlet inte kommer att subventioneras. Den tillfälliga subventionen kan även upphöra om företaget som ansökt om subvention drar tillbaka ansökan.

Sidinformation


Publicerad
8 september 2023
Till toppen