Innehållet på sidan:

Uppföljningsbeslut

Här hittar du de beslut TLV fattat för uppföljningar av läkemedel med villkorlig subvention.

Ett villkorligt subventionsbeslut innebär att det ansökande företaget ska följa upp hur väl de antaganden som gjordes i ansökan stämmer. Uppföljningsvillkoret innebär oftast att företaget ska komma in med en rapport med den begärda informationen inom två till tre år från subventionstillfället.

Sortera nyhetslistan

Visa endast uppföljningsbeslut publicerade år:

2017, Visa år:2016, Visa år:2015, Visa år:2014, Visa år:2013, Visa år:2012, Visa år:2011