Innehållet på sidan:

Zelboraf ingår nu i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor