TLV logotyp
TLV logotyp

Risperdal Constas uppföljningsvillkor uppfyllt

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Risperdal Consta är uppfyllt och att det i dagsläget inte finns någon anledning att inleda en förnyad prövning av Risperdal Constas subventionsstatus. Risperdal Consta ingår därmed som tidigare i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med 22 juni 2011

Publicerad 08 september 2011